Lekce 24
На сегодняшнем уроке мы с вами познакомимся с новыми словами на тему: profese и научимся составлять резюме на чешском.

Навигация:
1. Nová slova: Profese
2. CV = životopis (резюме)
3. Pracovní pohovor video
Profese - Nová slova
 1. architekt - архитектор
 2. architektka - женщина-архитектор
 3. voják - военный
 4. vojákyně - военная
 5. lékař - врач
 6. lékařka - женщина-врач
 7. diplomat - дипломат
 8. diplomat - женщина-дипломат
 9. ředitel - директор
 10. ředitelka - директриса
 11. žena v domácností - домохозяйка
 12. muž v domácností - домохозяин
 13. novinář - журналист
 14. novinářka - журналистка
 15. inženýr - инженер
 16. inženýrka - женщина-инженер
 17. hudebník - музыкант
 18. hudebnice - женщина-музыкант
 19. vědec - учёный
 20. vědkyně - учёная
 21. v důchodu - на пенсии
 22. důchodce - пенсионер
 23. důchodkyně - пенсионерка
 24. spisovatel - писатель
 25. spisovatelka - писательница
 26. podnikatel - предприниматель
 27. podnikatelka - предпринимательница
 28. dělník - рабочий
 29. dělnice - рабочая
 30. úředník - служащий
 31. úřednice - служащая
 32. stavbař - строитель
 33. učitel - учитель
 34. učitelka - учительница
 35. malíř - художник
 36. malířka - художница
 37. herec - актёр
 38. herečka - актриса
 39. ekonom - экономист
 40. ekonomka - женщина-экономист
 41. právník - юрист
 42. právnička - юристка
 43. zástupce - представитель, заместитель
 44. zástupkyně - представительница, заместительница
 45. manažer - менеджер
 46. manažerka - женщина-менеджер
 47. vedoucí - заведующий, заведующая
 48. jednatel - исполнительный директор
 49. účetní - бухгалтер
 50. živnostník - индивидуальный предприниматель(ница)
 51. notář - нотариус
 52. notářka - женщина-нотариус
 53. maturant - выпускник средней школы
 54. maturantka - выпускница средней школы
 55. absolvent - выпускник вуза, техникума, училища
 56. absolventka - выпускница вуза, техникума, училища
 57. sportovec - спортсмен
 58. sportovkyně - спортсменка
 59. nezaměstnaný - безработный
 60. nezaměstnaná - безработная
Kartičky
Cvičení 1
Kvíz "Kdo co dělá?"
Cvičení 2
Cvičení 3
Profese Křížovka
Video: Jan Werich - Ten dělá to a ten zas tohle
Посмотрите отрывак из сказки "Pekařův císař" и прослушайте песенку. Затем посмотрите текст песни под видео. Незнакомые слова переведите с помощью словаря
Ten umí to a ten zas tohle

Jan Werich

Tady je tesař, klempíř, zedník
a ten co otesává kameny je kameník.
A tady služka, oráč, kamnář,
ten, když se umeje je k nepoznání kominík
Ten dláždí ulice, ten kove podkovy,
ta krmí slepice, ta peče cukroví.
Ten umí to a ten zas tohle,
a všichni dohromady udělají moc.

A tu je platnéř, kočí, havíř.
Já sfárám dolů do dolu a doluju rudu
a tady rybář, kejklíř, dudák
Já vám rád každou písničku na dudy zadudu
Já louhuju kůže, Já z nich šiju boty,
já pěstuju růže, já látám kalhoty,
ten umí to a ta zas tohle
a všichni dohromady uděláme moc.

My všichni budem na tom lépe,
když dáte rady nám a my vám dáme své rady,
když všichni všechno všechněm dáme,
tak budou všichni lidi všechno mit dohromady.
I širší ulice a tvrdší podkovy,
kuřata, slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle,
tak všichni dohromady budeme mít dost.

Továrny na kůže, peníze na boty,
a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje - a stroje na práci
a práci bez boje - po práci legraci.
A slunce dost a dost, pro staré pro děti,
a děti pro radost a radost pro děti.
A budem společně svět a mír milovat,
a budem společně pro ten svět pracovat,
když všichni všechněm všechno dáme,
tak budem všichni všechno mít dohromady
Práce - Nová slova a výrazy
Slova a fráze:

pracovat na celý/plný úvazek - работать на полный рабочий день
pracovat na částečný/zkrácený úvazek - работать на неполный рабочий день
pracovat přesčas - работать сверхурочно
placené přesčasy - оплачиваемая сверхурочная работа
neplacené přesčasy - неоплачиваемая сверхурочная работа
plat, mzda - зарплата
hrubý plat - зарплата до вычета налогов и отчислений
čistý plat - зарплата после вычета налогов и отчислений
zkušební doba - испытательный срок
výpovědní lhůta - период уведомления при расторжении контракта
služební cesta - командировка
mateřská dovolená - декретный отпуск
rodičovská dovolená - отпуск по уходу за ребёнком
nemocenská (dovolená) - отпуск по болезни
firemní benefity - выгоды, предоставляемые компанией
dát výpověď - подать заявление об увольнении
dostat výpověď, být propuštěn z práce - быть уволенным
školení - курс, обучение
nastoupit do práce - начать работать
odejít z práce - уйти с работы
pracovní doba - график работы
pracovní smlouva - трудовой договор
brigáda- временная работа, подработка
porada, schůze - совещание
úřád práce - биржа труда
Kartičky
Cvičení 1
Cvičení 2
https://learningapps.org/watch?v=pgeyc3f8c20
Čtení: První pracovní den
Прочитайте текст и переведите новые слова.
První pracovní den

Když jsem dokončil vysokou školu, začal jsem chodit na pohovory do různých firem. Studoval jsem ekonomii a chtěl jsem pracovat jako ekonom ve finanční společnosti. A nakonec mě vzali.

Byla to velká investiční společnost. První den v kanceláři byl velmi vzrušující. Svůj oblek jsem si připravil předem, abych vypadal profesionálně. Byl jsem představen všem zaměstnancům společnosti a šéfovi.

Šéf byl muž středního věku se silnou postavou. Líbil se mi jeho smysl pro humor. V kanceláři se mnou seděli další tři lidé: dva mladí muži a dívka. Přijali mě vřele a myslím, že se velmi rychle spřátelíme.

První den v práci jsem neměl moc úkolů. V podstatě jsem se musel ponořit do pracovních procesů a všechny lépe poznat. Po práci mě kolegové pozvali do baru, kde jsme si mohli popovídat. Cítím, že v tak úžasném týmu budu pracovat ještě dlouho.


»
CV - Životopis (Составление резюме)
CV (cíví, разговорно cívíčko) = životopis (резюме)

Podívejte se na CV Ivany Malé.

Kontaktní údaje
Jméno: Ivana Malá
Adresa: Vlašská 17, 118 00 Malá Strana, Praha
Email: mala.ivana@gmail.com
Telefon: +420 725 738 495

Vzdělání 2019 – 2021:
Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, Praha
Studijný program: Mediální studia – navazující magisterské studium 2016 – 2019: Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova, Smetanovo nábřeží 6, Praha
Studijný program: Marketingová komunikace a public relations – bakalářské studium 2006 – 2016: Francouzské gymnázium v Praze, Drtinova 7, 150 00 Praha 5 – Smíchov

Kurzy 2016-2017: Google Analytics, Digicamp s.r.o., Korunní 2569/108, Praha

Studijní pobyty 2018-2019: Oxford ve Velké Británii

Ocenění a vyznamenání Prosinec 2019 a prosinec 2020: Cena děkana za přínos v oblasti mediálního výzkumu v České republice, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova

Pracovní zkušenosti a praxe Leden 2021 – červen 2021: Nakladatelství Penguin Random House
Pozice: Stáž v oddelení Média a PR
Náplň práce: Asistování manažerovi při průzkumu mediálního trhu a tvorbě brožur a mediálních materiálů.
Úspěchy: Vytvoření mediální kampaně pro známé noviny Oxford Mail.

Dovednosti Microsoft Office, Google drive, Google Analytics, Kvalitativní výzkum a PR nástroje

Další dovednosti Kreativita, důslednost a samostatnost

Jazyky Český jazyk: mateřský jazyk
Anglický jazyk: Odborník, C2
Francouzský jazyk: Odborník, C2

Zájmy Tvořivé a kreativní techniky, turistika, cyklistika, divadlo

Cvičení
Spojte části CV

»
Prácovní pohovor - video
Podívejte se na video a odpovězte na otázky
Odpovězte na otázky k videu
Выберите правильный вариант ответа
Начать отвечать
O jakou pozici má zájem Šárka?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Jaké otázky jste slyšeli?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Která z kandidátek by mohla být ideální pro tuto pozici?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Podivejte se na video ještě jednou a zkuzte odpovědět na otázky ještě jednou :)
Ответить на вопросы еще раз
Dobrá práce! Podivejte se na video ještě jednou abyste mohl/a zlepšit svoje odpovědi :)
Ответить на вопросы еще раз
Krásná práce! :)
Ответить на вопросы еще раз
Домашнее задание для отработки с учителем (для тарифов с обратной связью)
Запишите ответы на следующие вопросы и отправьте преподавателю на проверку в виде аудиосообщения.

1. Jaké profese znáte?
2. Jaké profese mají vaši rodiče, sourozenci, kamarádi?
3. Co jste chtěl/chtěla dělat, když jste byl malý/malá?Если Ваш тариф не предусматривает проверку домашних учителем, проигнорируйте это сообщение или докупите проверку домашних заданий по выгодной цене здесь.