Lekce 9
На сегодняшнем уроке мы с вами разберем оразование и окончания слов в Дательном падеже, а также познакомимся с новыми словами, связанными с техникой.

Навигация:
1. Падежи в чешском языке - České pády
2. Употребление Дательного падежа - Používání Dativu
3. Окончания слов в Dativ - koncovky Dativu
Падежи в чешском языке - České pády
Карточки для запоминания названий падежей
Упражнениe 1 для тренировки названий падежей
Упражнениe 2
Карточки для запоминания падежных вопросов
Упражнениe 1 для тренировки падежных вопросов
Упражнениe 2
Упражнениe 3

»
Употребление Дательного падежа - Používání Dativu (část I.)
Třetí pád (Dativ – Дательный падеж)


Dativ отвечает на вопросы komu? čemu? (кому? чему?).

Например,
Telefonuji (komu? čemu?) přítelovi každý den. - Я звоню (кому? чему?) парню каждый день.
Jdu k (komu? čemu?) doktorovi. – Я иду к (кому? чему?) доктору.

Дательный падеж используется:

1) Как дополнение после некоторых глаголов:

blahopřát/poblahopřát (komu? čemu?) - поздравлять/поздравить
Blahopřeji svému kolegovi. – Я поздравляю своего коллегу.

děkovat/poděkovat (komu? čemu?) - благодарить/поблагодарить
Děkuji všem mnohokrát za krásná přání. – Большое спасибо всем за прекрасные поздравления.

líbit se (komu? čemu?) - нравиться/понравиться
Mému tatínkovi se líbí Praha. – Моему отцу нравится Прага.

odpovídat/odpovědět (komu? čemu?) - отвечать/ответить
Odpověděla babičce na dopis. – Ответила бабушке на письмо.

patřit (komu? čemu?) - принадлежать
Tato taška patří mé mamince. – Это сумка принадлежит моей маме.

rozumět/porozumět (komu? čemu?) - понимать/понять
Vůbec tomu nerozumím. – Я этого совершенного не понимаю.

telefonovat/zatelefonovat (komu? čemu?) - звонить/позвонить
Telefonuji přítelovi každý den. - Я звоню парню каждый день.

věřit/uvěřit (komu? čemu?) - верить/поверить
Nevěřím tomu, co říká. – Я не верю тому, что он говорит.

radit/poradit (komu? čemu?) - советовать /посоветовать
Poraďte nám, jaká je nejlepší restaurace v Praze? – Посоветуйте нам, какой самый лучший ресторан в Праге?

pomáhat/pomoct (komu? čemu?) - помогать/помочь
Adam pomáhá nemocným dětem. – Адам помогает больным детям.

dávat přednost/dát přednost (komu? čemu?) - предпочитать/предпочесть
Dávám přednost bezmasé stravě. – Предпочитаю еду без мяса.


Шпаргалка
Ссылка на шпаргалку для скачивания (сохраните или распечатайте) - Шпаргалка по использованию Дательного падежа Dativ
Карточки для запоминания глаголов, после которых употребляется Dativ:
Упражнение 1
Упражнение 2
Kроссворд

»
Употребление Дательного падежа - Používání Dativu (část II.)
2) Дательный падеж часто употребляется после следующих предлогов:

k, ke (komu? čemu?) /к, до - Jdu k domu. / Я иду к дому.
proti, naproti (komu? čemu?) / напротив - Stojím naproti obchodu./Я стою напротив магазина.
proti (komu? čemu?) /против - Nemám nic proti tomu, abys tady seděl./Я не против того, чтоб ты здесь сидел.
díky (komu? čemu?) /благодаря - Díky bohu! / Слава богу!
kvůli (komu? čemu?) / из-за, ради - To je všechno kvůli tobě. /Это всё из-за тебя.
vůči (komu? čemu?) / по отношению к - Euro posílilo vůči dolaru./Евро укрепился по отношению к доллару.
navzdory (komu? čemu?) / вопреки - Navzdory počasí začala sklizeň. / Вопреки погоде начался сбор урожая.

3) Выражения с Дательным падежом

Líbí se mi David. - Мне нравится Давид.
Chutná mi káva. - Мне нравится (вкус) кофе.
Je mi líto, že se to stálo. - Мне жаль. Что так получилось.
Je mi 45 let. - Мне 45 лет.
Je mi horko. - Мне жарко.
Je mi špatně. - Мне плохо.
Je mi zima. - Мне холодно.
Je mi smutno. - Мне грустно.
Chybí mi můj syn. - Я скучаю по своему сыну.
Vadí mi ten hluk. - Мне мешает этот шум.
Sluší ti to. - Тебе это идёт.

Шпаргалка
Ссылка на шпаргалку для скачивания (сохраните или распечатайте) - Používání Dativu (část II.)

Карточки для запоминания выражений с Dativ:

Упражнение 1
Упражнение 2
TEST: Употребление Дательного падежа - Používání Dativu
TEST
Употребление Дательного падежа - Používání Dativu
Выберите правильный варианот ответа
Начать
Выберите глагол, после которого НЕ употребляется Dativ:
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Выберите глагол, после которого НЕ употребляется Dativ:
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Nerozumím_______________
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Blahopřeju _____
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Выберите предлоги, после которых используется Dativ.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Выберите предлоги, после которых используется Dativ.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Zopakujte si používání Dativu ještě jednou a zkuzte udělat test znova :)
Пройти тест еще раз
Dobrá práce! Stačí si jen zopakovat pár věci a to půjde :)
Пройти тест еще раз
Skvělá práce! :)
Пройти тест еще раз

»
Окончания слов в Dativ - koncovky Dativu
Примечание:

✅ У мягких существительных мужского рода чаще употребляется окончание -i, чем -ovi.

✅ У твёрдых существительных мужского рода чаще употребляются окончание -ovi, если существительное стоит в предложении самостоятельно, без другого существительного в дательном падеже. Например, Zatelefonovat (komu?) profesorovi. Однако! Zatelefonovat (komu?) profesoru Benediktovi.

✅ У существительных женского рода с окончанием на -a, после d, t, n, m, p, b, v, f используется окончание -ě. Сравните: ke škole × ke kavárně. UČITELCE SKŘÍŇI

POZOR na výjimky: král - králi, Francouz - Francouzi/-ovi, Klaus - Klausi, Felix - Felixi/-ovi, Jiří - Jiřímu, dovolená - dovolené, dcera - dceři, pes - psovi, kůň - koni, dítě - dítěti, zvíře - zvířeti.
Ссылка на шпаргалку для скачивания (сохраните или распечатайте) - Dativ / koncovky (Окончания в Dativ)

»
Тренировка: Окончания слов в Dativ - koncovky Dativu
Примечание:

✅ У мягких существительных мужского рода чаще употребляется окончание -i, чем -ovi.

✅ У твёрдых существительных мужского рода чаще употребляются окончание -ovi, если существительное стоит в предложении самостоятельно, без другого существительного в дательном падеже. Например, Zatelefonovat (komu?) profesorovi. Однако! Zatelefonovat (komu?) profesoru Benediktovi.

✅ У существительных женского рода с окончанием на -a, после d, t, n, m, p, b, v, f используется окончание -ě. Сравните: ke škole × ke kavárně. UČITELCE SKŘÍŇI

POZOR na výjimky: král - králi, Francouz - Francouzi/-ovi, Klaus - Klausi, Felix - Felixi/-ovi, Jiří - Jiřímu, dovolená - dovolené, dcera - dceři, pes - psovi, kůň - koni, dítě - dítěti, zvíře - zvířeti.

ta světová modelka - té světové modelce - Blahopřeju té světové modelce
jeho dobrá kamarádka - jeho dobré kamarádce - Blahopřeju jeho dobré kamarádce
náš nejlepší učitel - našemu nejlepšímu učiteli - Blahopřeju našemu nejlepšímu učiteli
tvůj starý přítel - tvému starému příteli - Blahopřeju tvému starému příteli
ten schopný ekonom - tomu schopnému ekonomu - Blahopřeju tomu schopnému ekonomovi
to krátké video - tomu krátkému videu - Směju se tomu krátkému videu
jeden starý film - jednomu starému filmu - Nerozumím jednomu starému filmu
ten tvůj počítač - tomu tvému počítači - Nerozumím tomu tvému počítači
Упражнение 1
Упражнение 2
Упражнение 3
Dativ TEST
TEST
Dativ - Дательный падеж
Выберите правильный вариант ответа
Начать
Vyberte slovesa, po kterých používáme Dativ:
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Vyberte předložky, po kterých používáme Dativ:
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Завтра идём к врачу. - ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Поздравляю Ивету с Днём Рождения. - ?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Сколько лет моей собаке или кошке?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Завтра помогаю бабушке в саду.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Как понять органическую химию?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Я скучаю по своей дочери.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Тебе это идёт.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Мне нравится Давид.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Málokdy rozumím ______________ (rodilý mluvčí).
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
K _____________ (pruhované sako) se nehodí puntíkaté kalhoty.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
K _____________ (moje nová kabelka) se hodí úplně všechno.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Včera jsem poděkoval ____________ (pan Pokorný) za spolupráci.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Dal jsem přednost ___________ (červené víno) před pivem.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Zopakujte si třetí pád Dativ ještě jednou a zkuzte udělat test znova :)
Пройти тест еще раз
Dobrá práce! Zopakujte si jen pár věci a upravte svoje odpovědi :)
Пройти тест еще раз
Výborně! Moc dobrá práce! :)
Пройти тест еще раз
Домашнее задание для отработки с учителем (для тарифов с обратной связью).
Запишите на диктофон ответы на следующие вопросы и отправьте преподавателю на проверку:

1. Čemu nerozumíte?
2. Komu často pomáháte?
3. Jakému jídlu dáváte přednost?
4. Věříte svému kamarádovi/své kamarádce?Если Ваш тариф не предусматривает проверку домашних учителем, проигнорируйте это сообщение или докупите проверку домашних заданий по выгодной цене здесь.