Vaření
Doporučujeme vždy začít části "Učit se slova" - jsou to nová slova, která pak budete procvičovat. Pak pokračujte částí "Hrát hry". Až budete umět slova z první sady kartiček, pokračujte na další sadu.
Přejeme hodně štěstí při výuce!

Vyberte téma.
Nádobí a prostíraní.
Učit se slova
Hra 1
Hra 2
Hra 3

Slovesa, spojená s tématem "Vaření".
Učit se slova
Hra 1
Hra 2
Hra 3
Hra 4
Hra 5

Míry a vahy.
Učit se slova
Hra 1
Hra 2
Hra 3
Hra 4
Hra 5