Pokud používáte tuto stránku z mobilního zařízení (mobilní telefon, tablet), prosím, otočte zařízení do horizontální polohy, takzvané "orientace na šířku".
Vaření
Doporučujeme vždy začít části "Učit se slova" - jsou to nová slova, která pak budete procvičovat. Pak pokračujte částí "Hrát hry". Až budete umět slova z první sady kartiček, pokračujte na další sadu.
Přejeme hodně štěstí při výuce!

Vyberte téma.
Nádobí a prostíraní.

Slovesa, spojená s tématem "Vaření".

Míry a vahy.