Lekce 5
На сегодняшнем уроке мы с вами разберем степени сравнения прилагательных, их образование и научимся их правильно использовать.

Навигация:
1. Степени сравнения прилагательных I
2. Степени сравнения прилагательных II
Степени сравнения прилагательных I. - Stupňování přídavných jmen I.

Степени сравнения прилагательных. Stupňování přídavných jmen


В чешском существуют три степени сравнения прилагательных.

  • 1. stupeň (первая степень) – обычные прилагательные, как в словаре: velký, malý.
  • 2. stupeň (вторая степень) – сравнительная степень, используется для сравнения чего-то с чем-то: větší (больший), menší (меньший).
  • 3. stupeň (третья степень) – превосходная степень, используется для выражения самого сильного качества: největší (наибольший, самый большой), nejmenší (наименьший, самый маленький).
Большинство прилагательных образует вторую степень при помощи суффиксов -ejší/-ější.

Для этого нужно от слова отделить окончание (-ý, -í) и посмотреть на последнюю согласную основы. Например, krásný (красивый) - отделяем окончание -ý, получаем основу krásn - теперь нужно выбрать, какой суффикс добавлять.

-ější используется, если последний согласный d, t, n, m, b, p, v. В остальных случаях добавляем -ejší.

Наша основа krásn как раз оканчивается на n, поэтому мы выбираем суффикс -ější : krásnější.

Примеры:
milý : mil + (-ejší) = milejší
levný : levn + (-ější) = levnější
nový : nov + (-ější) = novější
důležitý : důležit + (-ější) = důležitější

Обратите внимание, что возникает чередование последней буквы:

k меняется на č, h → ž, ch → š, r → ř, sk → šť, ck → čť:

přátelský — přátelštější (дружелюбный)
praktický — praktičtější (прктичный)
hořký — horčejší (горький)
ubohý — ubožejší (убогий)
lidský — lidštější (людской)

Небольшая группа прилагательных, оканчивающихся на -ký приобретает суффикс -č.

Например, hezký (красивый), оканчивается на -ký, поэтому мы к основе добавляем суффикс čí - hezčí.

Примеры:
hezký — hezčí, měkký — měkčí. lehký — lehčí, tenký — tenčí, vlhký — vlhčí (влажный), mělký — mělčí

Большинство прилагательных на -oký, -eký, -ký, - dý, -hý приобретают окончания -ší.

Примеры:
vysoký — vyšší, široký — širší, krátký — kratší, daleký — další, úzký — užší, tvrdý — tvrdší, nízký — nižší, blízký — bližší, řídký — řidší, mladý — mladší, drahý — dražší

Опять происходит чередование

ch → š = jednoduchý - jednodušší
h → ž = drahý - dražší
z → ž = blízký - bližší
s → š = vysoký - vyšší

У некторых прилагательных длинная гласная (á, é, í, ó, ú, ů, ý) становится короткой (a, e, i, o, u, y) např. řídký - řidší, úzký - užší, krátký - kratší, blízký - bližší, nízký - nižší.

При употреблении сравнительной степени используется союз než = чем:

Moje sestra je mladší než já. — Моя сестра моложе (младше) меня.
David je lepší než ty. — Давид лучше тебя.

Часто мы хотим сказать, что кто-то на столько-то лет старше или столько-то килограмм тяжелее. В таких случаях мы используем предлог о, например:

Моя мама на 30 лет старше меня. – Moje matka je o 30 let starší než já.
Мой брат на 10 сантиметров выше меня. – Můj bratr je o 10 centimetrů vyšší než já.
Ссылка на шпаргалку для скачивания (сохраните или распечатайте) - Stupňování přídavných jmen. Část 1 Степени сравнения прилагательных. Часть 1.
Карточки для запоминания второй степени популярных прилагательных
Упражнение
Разделите прилагательные по группам в зависимости от того, какое у них окончание в сравнительной степени.
TEST: Степени сравнения прилагательных I. - Stupňování přídavných jmén I.
TEST
Степени сравнения прилагательных I. - Stupňování přídavných jmén I.
Выберите правильный вариант ответа
Начать
Moje kamarádka je čím dál tím víc ______________ (tlustý)
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Manželka drží dietu, protože chce být _____________ (štíhlý).
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Roman nemůže mít stejné brýle jako ty, protože má _____________ (kulatý) obličej.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Ten kabát je moc dlouhý. Potřebuju _____________ (krátký).
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Jsi ________ (starý), nebo _________ (mladý) než jeho sestra?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Nevěděla jsem, že Jakub je o pár centimetrů __________ (malý) než Karolína.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Koupím si nějaké ____________ (levný) tričko.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Moje dcera má ________________ (dlouhý) vlasy.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Jeho přítelkyně je _________ (hezký) a ___________ (atraktivní), než jsem si myslela.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Můj bratr je o 10 centimetrů ______________ (vysoký) než já.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Zopakujte si to téma ještě jednou a zkuzte udělat test znova :)
Пройти тест еще раз
Dobrá práce! Zopakujte si jen pár věci a upravte svoje odpovědi :)
Пройти тест еще раз
Super! Skvělá práce! :)
Пройти тест еще раз
Степени сравнения прилагательных II. - Stupňování přídavných jmén II.
В прошлом уроке мы посмотрели, какие существуют степени сравнения прилагательных и как образуется сравнительная степень, давайте немного повторим.

В чешском, существуют три степени сравнения прилагательных.

  • 1. stupeň (первая степень) – обычные прилагательные, как в словаре: velký, malý.
  • 2. stupeň (вторая степень) – сравнительная степень, используется для сравнения чего-то с чем-то: větší (больший), menší (меньший).
  • 3. stupeň (третья степень) – превосходная степень, используется для выражения самого сильного качества: největší (наибольший, самый большой), nejmenší (наименьший, самый маленький)

Как образуется Превосходная степень?


Превосходная степень образуется с помощью приставок nej- к формам сравнительной степени: nejlepší (самый лучший), nejdelší (самый длинный), nejlehčí (самый лёгкий).

Когда используем:
Petra je nejhezčí ze všech. – Петра – самая красивая из всех.
David je nejvyšší ve třídě. – David – cамый высокий в классе.

Существует неправильные формы, которые нужно заучить наизусть:

dobrý — lepší —nejlepší (хороший - лучший - самый лучший)
dlouhý — delší — nejdelší (длинный - длиннее - самый длинный)
velký — větší — největší (большой - больше - самый большой)
zlý, špatný — horší — nejhorší (плохой - худший - наихудчший)
malý — menší — nejmenší (маленький - меньший - наименьший)


Обратите внимание, что сравнительная и превосходная степень прилагательных, это всегда мягкие прилагательные, то есть они все оканчиваются - í.

Например, мужской род: большой дом – velký dům, бОльший дом - větší dům, самый большой дом - největší dům.
Женский род: большая книга – velká kniha, бОльшая книга – větší kniha, самая большая книга - největší kniha.
Средний род: большое окно - velké okno, бОльшее окно - větší okno, наибОльшее окно - největší okno.

Мужской род: velký dům - větší dům - největší dům
Женский род: velká kniha - větší kniha - největší kniha
Средний род: velké okno - větší okno - největší okno
Ссылка на шпаргалку для скачивания (сохраните или распечатайте) - Stupňování přídavných jmen. Část 2 Степени сравнения прилагательных. Часть 2.
Упражнение 1
Разделите прилагательные на группы (1, 2, 3 степень)
Упражнение 2
"Подтяните" неправильные степени сравнения прилагательных к прилагательным, например, dobrý - lepší - nejlepší
Упражнение 3
Проверьте, насколько хорошо Вы знаете Чехию. Соедините слово и описание.
Задание со звёздочкой. Stupňování přídavných jmén.
Это дополнительное задание повышенной сложности, которое Вам не обязательно выполнять. Однако, выполнение этого задания поможет Вам как следует потренировать изученную тему.
Перейдите по ссылке и выполните задание со звездочкой - рабочий лист. Помните, что в задании вам нужно будет правильно писать слова, учитывая диактрику (čárky, háčky, kroužek).

Посмотрите видео, как выполнять задание и преступайте к работе
TEST: Степени сравнения прилагательных II. - Stupňování přídavných jmen II.
TEST
Степени сравнения прилагательных II. - Stupňování přídavných jmen II.
Выберите правильный вариант ответа
Начать
Máme ___________ (malý) slovník, než vy.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Máme ___________ (dobrý) hokejisty.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Máš dnes ___________ (krátký) kalhoty než obvykle.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Studujou na ___________ (známý) univerzitě ve střední Evropě.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Sněžka je ___________ (vysoký) hora v České republice.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Chci platit ___________ (nízký) daně, než platím teď.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Alpy jsou ___________ (vysoký) než Krkonoše.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
V tělocviku byl ___________ (špatný) ze třídy.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Kryštof je jedna z mých ___________ (oblíbený) hudebních skupin!
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Historie mi je ___________ (blízký) než matematika.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Mám raději ___________ (dlouhý) sukně.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Jana nepojede na prázdniny bez svých ___________ (krásný) šatů.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Petr je ___________ (zlobivý) žák ze třídy.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Je to ___________ (špatný), než jsem čekal.
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Myslíš, že patříš mezi ___________ (pracovitý) lidi ve firmě?
Следующий вопрос
Проверить ответ
Узнать результат
Zopakujte si to téma ještě jednou a zkuzte udělat test znova :)
Пройти тест еще раз
Dobrá práce! Zopakujte si jen pár věci a upravte svoje odpovědi :)
Пройти тест еще раз
Výborně! Dobrá práce! :)
Пройти тест еще раз
Домашнее задание для отработки с учителем (для тарифов с обратной связью).
Запишите в видео аудио ответы на следующие вопросы и отправьте преподавателю на проверку:

1. Kdo je u vás v rodině nejvyšší?
2. Kdo je pracovitější - vy nebo kamarád/kamarádka?
3. Kdo je u vás v práci/ve škole nejpracovitější?
4. Která práce je nejlepší?
5. Kdo je nekrásnější člověk na světě?


Если Ваш тариф не предусматривает проверку домашних учителем, проигнорируйте это сообщение или докупите проверку домашних заданий по выгодной цене здесь.